تاریخچه پیدایش قانون بازنشستگی

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۵ ق.ظ

بازنشسته

در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه ، در تاریخ 1287/۰۲/01شمسی در مجلس اول قانونی با نام ” قانون وظایف ” وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود .

ادامه مطلب

آئین نامه مرخصی استحقاقی ،استعلاجی وبدون حقوق

پنجشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۴ ق.ظ
  • نویسنده : استادهاشمی
  • بازدید : [۵۴۱]
  • دسته : حسابداری

مرخصی

کارکنان رسمی وپیمانی موسسات سالی30 روزحق مرخصی کاری باحقوق ومزایای مربوطه رادارند حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن  است . 

ادامه مطلب