تاریخچه پیدایش قانون بازنشستگی

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۵ ق.ظ

بازنشسته

در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه ، در تاریخ 1287/۰۲/01شمسی در مجلس اول قانونی با نام ” قانون وظایف ” وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود .

ادامه مطلب